Notes i avisos

Una de les nostres prioritats és garantir els teus drets i seguretat en aquesta web. Per això mateix, volem fer-te saber que:

Les dades personals que ens facilitis s'utilitzaran solament per a la fi pel qual han estat recollits.
Solament et demanarem informació personal en el cas que sigui estrictament necessari per proporcionar determinats serveis.
Tret que tu ho sol·licitis o la llei ho requereixi, les teves dades no seran venuts, llogats o compartits amb ningú.
La condició principal per al tractament de les teves dades en aquesta web serà sempre el consentiment explícit i inequívoc d'aquesta política de privadesa.

D'aquesta manera, pots tenir la seguretat d'estar navegant per un entorn segur i de confiança.

Base jurídica

Aquesta pàgina web respecta i s'acull a les següents normatives legals:

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (RGPD).

Identitat del responsable del tractament de les teves dades personals

Raó social: Ignacio Guiu Iniesta
Nomeni comercial: Mobles Tatat
NIF/CIF: 43395220Q
Adreça: C/ Dante Alighieri 38 Barcelona 08032
Telèfon: 934295266
Correu electrònic: info@moblestatat.com

De quina manera obtenim les teves dades?

Totes les dades que recollim a la web procedeixen de:

Formularis de contacte.
Comentaris en el blog.

Menors d'edat

Si tens menys de 14 anys, necessitem el consentiment dels teus pares o tutors legals per poder tractar les teves dades personals. Aquest consentiment, per descomptat, ha de ser verificable.

D'aquesta manera, si vols navegar per la nostra web, tens menys de 14 anys i no has avisat als teus pares o tutors legals: no has de donar-nos cap de les teves dades personals.

Què drets pots exercir quan ens facilites les teves dades personals?

Com a usuari d'aquesta web, tindràs sempre dret a:

Accedir a les teves dades personals.
Rectificar les teves dades personals.
Suprimir i oposar-te al tractament de les teves dades personals.
Limitar el tractament de les teves dades personals.
Sol·licitar la portabilitat de les teves dades personals.

Qualsevol persona que ens hagi proporcionat dades de caràcter personal podrà accedir als mateixos posant-se en contacte amb nosaltres. Així mateix, podrà sol·licitar la rectificació de les seves dades o la seva supressió en el cas que, per exemple, aquests ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser cedits.

En el cas que un interessat s'oposi al tractament de les seves dades personals per motius particulars, l'empresa deixarà de tractar-los salvo per motius legítims inqüestionables o en l'exercici de defensa de possibles reclamacions.

Quan un interessat sol·liciti la limitació de l'ús de les seves dades personals, aquests romandran en propietat de l'empresa i solament tornaran a utilitzar-se sota petició expressa de l'usuari o per a l'exercici o defensa de reclamacions.

Mitjançant la portabilitat, l'interessat també podrà sol·licitar la recuperació de les seves dades personals en un format que permeti el seu trasllat.

Finalment, i en el cas que es consideri que el tractament de les seves dades personals infringeix la normativa legal, l'interessat podrà presentar una reclamació davant l'autoritat corresponent, que en aquest cas serà l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol persona que així ho desitgi té dret a obtenir confirmació sobre si en aquesta empresa s'estan tractant dades personals que els concerneixin.

On es van a guardar les teves dades personals?

Totes les dades personals que ens proporcionis mentre navegues per la nostra web estaran situats dins de les fronteres de la UE.

Para què anem a utilitzar les teves dades personals?

Al moment en el qual un usuari cedeixi expressa, lliure i inequívocament les seves dades personals, aquests seran tractats per a les següents finalitats:

Remissió de comunicacions per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur. Aquestes comunicacions estaran relacionades amb productes o serveis oferts per la nostra empresa.
La realització d'estudis estadístics propis.
Respondre a encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició realitzada per l'usuari a través de les diferents formes de contacte que es posen a la disposició de l'usuari en aquest lloc web.
Per recolzar i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
Existeixen dades no identificatives obtinguts mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l'ordinador de l'usuari. Tota la informació relativa a les cookies queda detallada en la política de cookies.
Per gestionar les xarxes socials de l'empresa. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores de les nostres xarxes socials oficials es regirà per aquest apartat. En cap cas s'utilitzaran els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual sense consentiment previ de l'interessat.

Durant quant temps anem a conservar les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre:

Es mantingui la relació mercantil o contractual.
No se sol·liciti la seva supressió per part de l'interessat.

Secret i seguretat de les dades personals

En mobles tatat ens comprometem amb el correcte ús i tractament de les dades personals aportades pels usuaris, respectant la seva confidencialitat i utilitzant-los solament d'acord amb la finalitat dels mateixos.

També complim amb l'obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua o tractament i accés no autoritzats.

De tota manera, no sempre podem garantir la total inexpugnabilidad d'Internet i, per tant, la possible violació de les teves dades per part de tercers que accedeixin a aquest lloc de manera poc lícita.

Exactitud i veracitat de les dades

La responsabilitat final de la veracitat i exactitud de les dades aportades recaurà sempre en tu com interessat. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a proporcionar informació verídica i completa en el procés de cessió de dades personals, així com d'actualitzar la mateixa en cas d'haver-hi alguna modificació. Aquesta empresa, per tant, queda exonerada de qualsevol responsabilitat sobre dades inexactes, incomplets o desactualizados.

Canvis en la política de privadesa

Aquesta Política de Privadesa podria sofrir modificacions en funció de la legislació vigent. En el cas de fer-ho, tots els canvis quedaran reflectits en aquesta mateixa secció.

La data de l'última modificació serà pública i s'actualitzarà cada vegada que procedeixi.

Última modificació a data de 22/05/2018.

Contacte i reclamacions

Per exercir els teus drets, així com per sol·licitar informació sobre les teves dades o sobre aquesta política de privadesa, pots posar-te en contacte amb nosaltres en aquesta adreça de correu electrònic: info@moblestatat.com

X
Carregant...